Щодо своєчасного забезпечення закладів освіти документами про освіту

              На виконання Наказу МОН України за № 152 від 07.02.2019 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2019 р. за № 234/33205 ,  що внес зміни  до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737),

            Нагадуємо,  що замовлення  документів про освіту відбувається у Державного підприємства ДП”Інфоресурс” згідно до затвердженого   “ПОРЯДКУ замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток” (https://www.inforesurs.gov.ua/education-documents/order/)

                  Регіональний центр “Студсервіс” є Вузлом ІВС "ОСВІТА"  та виконує функції, пов'язані із функціонуванням ІВС "ОСВІТА".

                  Регіональний центр “Студсервіс”, як Вузол ІВС "ОСВІТА", здійснює такі заходи:

- Перевіряє право закладів освіти незалежно від їх підпорядкування, форми власності замовляти Документи та видавати їх Картки.

- Збирає попередню інформацію для узагальнення Замовлень.

- Приймає і перевіряє Замовлення щодо кожного закладу освіти та їх відповідність паперовим підтвердженням.

-Збирає та подає до підрозділу інформаційно-технічний адміністратора ІВС "ОСВІТА", який є відповідальним за ведення реєстру закладів освіти, інформацію про заклади освіти.

-Формує зведене Замовлення та передають його разом з паперовим підтвердженням до підрозділу інформаційно-технічний адміністратора ІВС "ОСВІТА", який є відповідальним за збір інформації, за формами, наведеними у додатках до Наказу МОН України

- Забезпечує збір первинної інформації, готують звіт щодо виданих та невиданих документів.

- Повертає невидані документи Державному підприємству «Інфоресурс».

- Веде бази даних осіб, які здобули загальну середню освіту в адміністративно-територіальних одиницях, узагальнюють інформацію щодо даних про них.

              Замовлення створюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення ІВС "ОСВІТА", формується в електронному вигляді та підтверджується на паперовому носії. При паперовому підтвердженні Замовлення відомості надаються згідно з формами, що додаються у Наказі МОН України.

  Інформаційно-технічний  адміністрвтор ІВС "ОСВІТА"є відповідальним за ведення реєстру закладів освіти, за  внесення до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України персональних даних про здобуті особами у закладах освіти України рівні загальної середньої освіти; внесення до ЄДЕБО усієї інформації про створені Документи.

             З метою своєчасного виготовлення Документів Замовлення подаються за 2 місяці до дати вручення Документів випускникам закладів загальної середньої  освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності. Кінцевий термін подачі Замовлень на виправлення Документів про відзнаку та підтверджень на виготовлення Документів з відзнакою встановлюється за 7 днів до дати вручення випускникам загальноосвітніх  навчальних закладів документів про освіту.

               Всю інформацію про створені Документи, у тому числі їх серії та номери, нформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"вносить до ЄДЕБО .  Після внесення особи отримують можливість перевірки достовірності Документа в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.

                     Сподіваємось на плідну співпрацю з метою своєчасного та якісного забезпечення закладів освіти документами про освіту.